MathDoku

Ben Buxton &
friends vrienden

Free
Gratis
A mathematical and logical puzzle game. Similar to sūdoku, but including maths. Een wiskundig puzzelspel. Een soort sūdoku waarbij je moet rekenen.
  1. Play Speel
    Android 3+
  2. Hack
    GNU GPLv3+ GNU GPLv3+
Source code

MathDoku uses code.google.com to host the source code repository. You can grab the source code, and start hacking right away.

Localisation

If you can converse in a language that MathDoku doesn't speak yet, you can provide a localisation which will be included in the game. See translations for more information.

Broncode

MathDoku gebruikt code.google.com voor het hosten van de broncode repository. Je kunt de broncode ophalen, en direct beginnen met hacken.

Localisatie

Als je kunt babbelen in een taal die MathDoku nog niet spreekt, kun je een localisatie opsturen die dan in het spel zal worden opgenomen. Lees translations voor meer informatie.

Privacy first

The MathDoku app does not need any special Android permission to be installed, nor does it contain any form of advertisement.

The app cannot send any information without your explicit consent. Information will only be sent in case you want to provide feedback or want to share a puzzle with a friend.

Privacy voorop

De MathDoku app heeft geen enkele speciale Android machtigingen nodig om geïnstalleerd te kunnen worden. Tevens is de app geheel vrij van advertenties.

De app kan geen informatie versturen zonder jouw expliciete toestemming. Informatie wordt alleen verstuurd als je feedback wilt insturen of indien je een puzzel wil delen met een vriend.